Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

Liên kết website

Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân triển khai chương trình phòng, chống tội phạm năm 2019

Ngày đăng: 05/03/2019 | Lượt xem: 202

Ngày 01/3/2019, Ban Chỉ đạo các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát nhân dân (Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND) tổ chức Hội nghị triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2018 nêu rõ: Năm 2018, Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; đã ban hành 04 kế hoạch về phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán ma túy, tệ nạn mại dâm. Thông qua đó, góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Về công tác chuyên môn, đã tổ chức triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm. Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã thành lập 04 đoàn khảo sát tại nhiều tỉnh thành về tình hình và kết quả công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy; tham gia chỉnh lý 09 dự án luật; chủ trì xây dựng 06 thông tư liên tịch… 

Công tác tuyên truyền giáo dục được tăng cường, mở chuyên mục mới về “Phòng, chống ma túy & mua bán người” trên Trang tin điện tử VKSND tối cao, đăng tải nhiều bài viết, nghiên cứu về phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, mại dâm… Xây dựng một số đề án, tài liệu chuyên sâu nhằm tăng cường năng lực, phục vụ thiết thực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2018

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND đã đạt được; đồng thời yêu cầu năm 2019 Ban Chỉ đạo 138 của Ngành phải tiếp tục bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 của Trung ương về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2019; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo VKSND các cấp, Thủ trưởng các đơn vị, công chức trong phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Nhấn mạnh về vai trò của công tác tuyên truyền trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm; đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ cần chủ động cung cấp thông tin các vụ án cho cơ quan báo chí của Ngành khi các quyết định tố tụng được ban hành; các cơ quan báo chí của Ngành cần quan tâm hơn nữa tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm…

Theo Vksndtc.gov.vn

Video
Cúp báo bảo vệ pháp luật: Kỷ lục về số vận động viên, kỷ lục về số lượt trận thi đấu
Album ảnh


Yên Bái