Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Liên kết website

Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng: 23/01/2019 | Lượt xem: 694

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 28/12/2018 của Thành ủy Yên Bái về học tập, triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, ngày 14/01/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề 2019 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp là báo cáo viên giới thiệu toàn văn Chuyên đề năm 2019 với 2 nội dung chính đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện nội dung này trong giai đoạn hiện nay. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm về Nhân dân là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. Tôn trọng, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống Nhân dân là những biểu hiện rõ nét và sinh động nhất cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 3 nội dung này cũng có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại và gắn bó chặt chẽ với nhau. Vì vậy, việc quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân, trong đó có tôn trọng, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua học tập, nghiên cứu chủ đề năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong tôn trọng, phục vụ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Căn cứ vào chủ đề của thành phố, đồng chí Bí thư chi bộ đề nghị các bộ phạn nghiệp vụ, mỗi cán bộ công chức thực hiện những nội dung đã nêu và căn cứ vào tình hình thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ của mình để lựa chọn những nội dung trọng tâm, thực hiện nghiêm túc, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nêu gương về đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong phong cách ứng xử, tác phong, lề lối làm việc gần dân, sát dân, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân, nói luôn đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Sau khi học tập yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong chi bộ, đơn vị nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thủy, VKS Thành Phố

Tin tương tự

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái