Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

Liên kết website

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 19/12/2018 | Lượt xem: 249

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐUK ngày 03/12//2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, trong 2 ngày 13 và 14/12/2018, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái được chia thành 3 lớp tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Yên Bái tham dự học Nghị Quyết

Trình bày tại lớp học, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nêu rõ: Hội nghị Ban chấp hành trung tương Đảng lần thứ 8, khóa XII diễn ra từ ngày 02-06/10/2018 đã bàn bạc thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và đã thông qua các Nghị quyết, Quy định, kết luận gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nói chung và Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nói riêng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng. Thông qua việc học tập, quán triệt không chỉ giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu, nhận thức đúng về nghị quyết mà còn có thêm kiến thức để triển khai, thực hiện nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình thời gian tới.

Kết thúc buổi học, Đảng ủy VKSND tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ cần nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong các nghị quyết, viết bản thu hoạch cá nhân theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối, trong đó cần nêu nhận thức của cá nhân qua học tập nghị quyết (những điểm mới, những nội dung cơ bản, cốt lõi, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân).

Thùy Linh, VKS tỉnh

Video
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh
Album ảnh


Yên Bái