Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1980 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Liên kết website

Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005

Ngày đăng: 17/05/2016 | Lượt xem: 1579

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-VKSTC-C2 của Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”, công văn số 1614/VKSTC-C2 ngày 6/5/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (cơ quan chủ trì) về việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công văn 410/VKS-TK ngày 16/5/2016 về việc lấy ý kiến góp ý.

Tải Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005 và dự thảo tại đây

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái