Kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2020) và 1980 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Liên kết website

Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

Ngày đăng: 25/03/2016 | Lượt xem: 1652

Thực hiện Công văn 902/VKSTC-C2 ngày 17/3/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị nghiên cứu và xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo.

Báo cáo góp ý gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 3/4/2016 

Lưu ý: Ngoài việc scan văn bản trên đường công văn, các đơn vị gửi báo cáo bằng bản Word có đuôi (.doc) vào địa chỉ email: tk_yenbai@vks.gov.vn để phòng tổng hợp và báo cáo chung.

Các đơn vị download những tài liệu dự thảo theo đường Link dưới đây:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê VPHĐTP

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê công tác THQCT và KSHĐTP   

Dự thảo Biểu mẫu dẫn sự, hành chính, KDTM...

Biểu mẫu Hình sự

Biểu mẫu dân sự...

Dự thảo chế độ thông tin, báo cáo thống kê

 

Video
Ngành KSND đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước
Album ảnh


Yên Bái