Thông báo rút kinh nghiệm Về thu thập, xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ, trong vụ án dân sự “Chia thừa kế và hủy quyết định cá biệt”

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, bị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng huỷ bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để xét xử lại sơ thẩm.