Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký Công văn hỏa tốc số 765/UBND-VX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (cùng một chỗ), bao gồm cả đại hội đảng bộ các cấp. Dưới đây là nội dung công văn:


Theo Baoyenbai.com.vn

(Tổng lượt xem 16 , 1 lượt trong ngày)
Không tập trung đông người vào dịp đại lễ Phật đản
Thông điệp của những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu chống Covid-19
Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23/3
Về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ
Đoàn viên thanh niên phát khẩu trang, xà phòng sát khuẩn miễn phí và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các địa điểm trên địa bàn Thành phố