Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 195/TB-VKSTC ngày 17/3/2020 của VKSND tối cao về việc Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về việc phòng chống dịch Covid-19

(Tổng lượt xem 3 , 1 lượt trong ngày)
Công nhận kết quả thi Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019
Công nhận kết quả thi Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019
Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao v/v phòng chống dịch Covid-19
Bàn về kiểm sát thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự
Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND tối cao và lãnh đạo, quản lý cấp vụ