VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRẤN YÊN

1. Giới thiệu chung

Huyện Trấn Yên là một huyện miền núi vùng thấp của tỉnh Yên Bái, có điều kiện tự nhiên và địa hình tương đối thuận lợi trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Phía Bắc giáp với huyện Văn Yên, phía Nam giáp huyện Hạ Hoà tỉnh Phú Thọ, phía Đông giáp huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái, phía Tây giáp với huyện Văn Chấn. Tổng diện tích tự nhiên là 62.859,54 ha, chiếm 9,13 diện tích toàn tỉnh Yên Bái với 22 đơn vị hành chính xã, thị trấn. Trung tâm huyện cách thành phố Yên Bái 13,5 km, cách thủ đô Hà Nội gần 200km.

2. Sơ lược về đơn vị

Những ngày đầu thành lập, tổ chức bộ máy kiểm sát chỉ có đ/c Đỗ Đình Tám, cán bộ làm công tác kiểm sát. Năm 1963 huyện Trấn Yên chia thành 2 huyện là Trấn Yên và Văn Yên, đ/c Nguyễn Đình Loan được cử thay thế làm Viện trưởng VKSND huyện Trấn Yên. Sau này là các đồng chí Viện trưởng: Vũ Đình Thông, Nguyễn Văn Hợp, Lộc Văn Minh, Trần Cảnh Hưng, Đỗ Thái Hưng, Lê Như Ký, hiện tại là đ/c Ngô Thành Long.

Cùng với 5 huyện, thị được thành lập đầu tiên trong Ngành kiểm sát Yên Bái, VKSND huyện Trấn Yên đã vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện chức năng nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và của Ngành giao.

VKSND huyện Trấn Yên là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát tối cao, UBND huyện, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

3. Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên có 12 đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: 7 đồng chí; Chuyên viên: 5 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Lê Việ Cường

Phó Viện trưởng: đồng chí Nguyễn Thu Ý Chính; đồng chí Lương Minh Trí

(Tổng lượt xem 6 , 1 lượt trong ngày)