VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN

1. Giới thiệu chung

Huyện Văn Yên, là một huyện vùng núi phía Bắc của tỉnh Yên Bái, có tọa độ địa lý 104º23′ đến 104º23′ độ kinh đông và từ 21º50’30” đến 22º12′ vĩ độ bắc, phía Đông giáp huyện Lục Yên, Yên Bình, phía Tây giáp huyện Văn Chấn, phía Nam giáp huyện Trấn Yên, phía Bắc giáp huyện Văn Bàn, huyện Bảo Yên – tỉnh Lao Cai.

Tổng diện tích đất tự nhiên 1.391,54 Km­­2. Huyện Văn Yên cách trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái 40 km về phía Bắc. Toàn huyện có 26 xã và 1 thị trấn

2. Sơ lược về đơn vị

VKSND huyện Văn Yên được thành lập năm 1965 với biên chế 3 đồng chí do đồng chí Đỗ Văn Tám làm Viện trưởng (1965-1976), sau đến các đồng chí Vi Văn Tính (1976-1979), Trần Gia Hội (1979-1995), Nguyễn Văn An (1995-2004), Nguyễn Đình Bắc (2004-2009), Lê Như Ký (2009 đến nay).

VKSND huyện Văn Yên là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, VKSND tối cao, UBND huyện, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

3. Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên có 10 đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: 6 đồng chí; Chuyên viên: 4 đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Trần Ngọc Quang

Phó Viện trưởng: đồng chí Đinh Xuân Phong, Nguyễn Cường Quyền

(Tổng lượt xem 8 , 1 lượt trong ngày)