VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN

1. Giới thiệu chung

Huyện Văn Chấn là huyện miền núi, tổng diện tích tự nhiên 121.090,02 ha, chiếm 17% diện tích toàn tỉnh. Huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Yên Bái, phía Bắc giáp huyện Mù Cang Chải, phía Đông giáp huyện Văn Yên và Trấn Yên, phía Tây giáp huyện Trạm Tấu, phía Nam giáp tỉnh Sơn La. Văn Chấn cách trung tâm chính trị – kinh tế – văn hoá tỉnh 72 km. Diện tích tự nhiên khoảng 121.000 ha, đơn vị hành chính gồm 31 xã, thị trấn.

2. Sơ lược về đơn vị

VKSND huyện Văn Chấn được thành lập năm 1963, là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Nghĩa Lộ, biên chế ban đầu chỉ có 3 đồng chí, Viện trưởng là đồng chí Lường Văn Chèn.

Năm 1976 hợp nhất 3 tỉnh Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nhập vào huyện Văn Chấn và VKSND huyện Văn Chấn hợp nhất có 7 đồng chí, Đ/c Hoàng Ngôn làm Viện trưởng.

Năm 1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách ra làm 2 tỉnh là Yên Bái và Lào Cai, năm 1995 VKSND huyện Văn Chấn được chia tách thành 2 đơn vị là VKSND thị xã Nghĩa Lộ và VKSND huyện Văn Chấn với biên chế 6 đồng chí do đ/c Trần Mạnh Phương làm Viện trưởng, sau đến đ/c Bùi Ngọc Thân, hiện nay là đ/c Trần Ngọc Quang

VKSND huyện Văn Chấn là đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đơn vị đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, VKSND tối cao, UBND huyện, nhiều năm được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối.

3. Chức năng nhiệm vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Chấn là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức

Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn có  ….đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 1 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp:… đồng chí; Chuyên viên:…. đồng chí).

Viện trưởng: đồng chí Ngô Thành Long

Phó Viện trưởng: đồng chí Phạm Quang Khải, Ngô Tiến Tân

(Tổng lượt xem 5 , 1 lượt trong ngày)