VĂN PHÒNG TỔNG HỢP

1. Sơ lược về đơn vị

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái với nhiệm vụ phục vụ hậu cần, đảm bảo các điều kiện vật chất cho hoạt động của ngành Kiểm sát Yên Bái, đồng thời thu thập, xử lý thông tin, tham mưu, tổng hợp nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý của Lãnh đạo Viện.

Văn phòng trong giai đoạn mới thành lập, là một bộ phận nhỏ của Viện kiểm sát tỉnh với biên chế 01 đồng chí vừa phụ trách bộ phận vừa là cán bộ. Những năm tháng tiếp theo, biên chế của Văn phòng dần được bổ sung bảo đảm cho hoạt động phục vụ Ngành ở địa phương, đồng thời tổ chức bộ máy không ngừng thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn. Năm 1983, công tác Tổ chức và Xét khiếu tố tách khỏi Văn phòng, năm 1991 lại sáp nhập vào Văn phòng. Thời điểm này ngoài chức năng tham mưu, tổng hợp và chức năng hậu cần, Văn phòng còn có chức năng làm công tác tổ chức và tiếp dân, giải quyết xét khiếu nại, tố cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Đến năm 1996 công tác tổ chức tách khỏi Văn phòng, năm 2002 tách bộ phận tiếp dân, năm 2012 tách bộ phận thống kê tội phạm, lúc này Văn phòng trở về với đúng chức năng là tham mưu, tổng hợp và phục vụ hậu cần của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái.

2. Cơ cấu tổ chức

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái. Văn phòng tổng hợp có nhiều thay đổi. Từ chõ chỉ có 01 đòng chí, đến nay Văn phòng đã có số lượng cán bộ đông nhất trong các phòng ban cơ quan, với biên chế trên dưới 20 người, hoạt động ở mọi lĩnh vực phục vụ như tổng hợp, thi đua, kế toán, văn thư lưu trữ, cơ yếu, lái xe, tạp vụ…

Chánh Văn phòng: đồng chí Đinh Long Biên; Phó Văn phòng: đồng chí Vũ Lê Trung.

3.Thành tích nổi bật

– Huân chương Lao động hạng Ba

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

– Nhiều cờ thi đua dẫn đầu khối, Bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể lao động xuất sắc.

– Nhiều lượt cá nhân Chiến sỹ thi đua, Lao động tiên tiến xuất sắc được Bằn khe, Giấy khen.

4.Các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp qua các thời kỳ

– Năm 1962 đến 1967: Đ/c Hà Đình Giai, Cán bộ phụ trách bộ phận Văn phòng.

– Năm 1968 đến 1972: Đ/c Nguyễn Đình Thiềng, Phụ trách Văn phòng.

– Năm 1973 đến 1976: Đ/c Nguyễn Quang Khải, Phụ trách Văn phòng.

– Năm 1976 đến 1978: Đ/c Nguyễn Văn Tạo, Chánh Văn phòng.

– Năm 1978 đến 1980: Đ/c Nguyễn Thế Cường, Chánh Văn phòng.

– Năm 1980 đến 1984: Đ/c Hoàng Hữu Nhân, Phụ trách Văn phòng.

– Năm 1984 đến 1985: Đ/c Phạm Việt Dũng, Chánh Văn phòng.

– Năm 1986 đến 1988: Đ/c Nguyễn Văn Khang, Chánh Văn phòng.

– Năm 1989 đến 1990: Đ/c Ngô Xuân Thắng, Chánh Văn phòng.

– Năm 1990 đến 1993: Đ/c Hà Xuân Khoát, Chánh Văn Phòng.

– Năm 1994 đến 1995: Đ/c Đoàn Thị Thìn, Phó Chánh văn phòng phụ trách.

– Năm 1995 đến 2003: Đ/c Đặng Văn Trọng, Chánh Văn phòng.

– Tháng 9/2003 đến 4/2004: Đ/c Chu Thị Phương Mai, Chánh Văn phòng.

– Tháng 5/2004 đến 8/2005: Đ/c Nguyễn Thị Minh Hảo, Chánh Văn phòng.

– Tháng 9/2005 đến 12/2009: Đ/C Trương Việt Hồng, Chánh Văn phòng.

– Tháng 1/2011 đến 10/2018: Đ/c Đinh Long Biên, Chánh Văn phòng.

– Tháng 12/2018 đến 12/2019: Đ/c Lê Xuân Hùng, Chánh Văn phòng.

– Tháng 12/2019 đến nay: Đồng chí Hà Quốc Đoàn, Chánh Văn phòng.

(Tổng lượt xem 8 , 1 lượt trong ngày)